Ny användare

Vill du få tillgång till Måttboken kan du starta ett abonnemang. Det kostar 1 100 kronor per år och ger dig tillgång till måttbladen, den allmänna delen samt idéskrifter som på olika sätt berör idrottsmiljöer. Kommuner betalar endast 500 kronor per år.

Beställ abonnemang

Ändra användare

Om måttboken

Måttboken ges ut av Sveriges Kommuner och Regioner. Den innehåller mått och krav som ställs på olika idrottsmiljöer. Det handlar om tävlingskrav för mer än 70 olika idrotter.

Måttboken ska vara ett stöd för kommuner, arkitekter, konsulter och idrottsföreningar när nya idrottsmiljöer ska byggas eller då man ska renovera och bygga om gamla fastigheter.

Ändrat format på måttboken

Från och med 2015 finns Måttboken endast digitalt för att göra den mer tillgänglig och enklare att hitta i. Innehållet har reviderats under våren 2015 och arbetet avslutas under 2015/2016.

SKL har ansvarat för Måttboken sedan mitten av 1970-talet i samarbete med idrottsrörelsen. Den gavs länge ut som bok och sedan början på 2010-talet i form av en CD-skriva.

Måttbokens delar

Måttboken består av två delar:

  • Allmän del som beskriver generella krav som till exempel belysning, omklädningsrum och förråd.
  • Måttblad för respektive idrott, till exempel för gymnastik, bordtennis och fotboll. Totalt omfattar Måttboken runt 60 måttblad.