Ny användare

Vill du få tillgång till Måttboken kan du starta ett abonnemang. Det kostar 1 100 kronor per år och ger dig tillgång till måttbladen, den allmänna delen samt idéskrifter som på olika sätt berör idrottsmiljöer. Kommuner betalar endast 500 kronor per år.

Teckna licens

Ändra användare

Om måttboken

Måttboken publiceras av Sveriges Kommuner och Regioner. Den innehåller sammanställning av de mått och krav som kan ställas på olika idrottsmiljöer. Det handlar om rekommendationer för mer än 70 olika idrotter.

Måttboken är tänkt att vara ett stöd för kommuner, arkitekter, konsulter och idrottsföreningar när nya idrottsmiljöer ska byggas eller då man ska renovera och bygga om gamla fastigheter.

Från och med november 2020 är Måttboken webbaserad. Övergången till det nya formatet innebär bättre möjligheter att involvera specialidrottsförbunden i både kvalitetssäkring och utveckling av Måttboken med avseende på aktualitet och innehåll.

Ändrat format på måttboken

Från och med november 2020 är Måttboken webbaserad. Denna webbaserade version av Måttboken ersätter samtliga tidigare publicerade utgåvor av Måttboken.

Övergången till det nya formatet innebär bättre möjligheter att involvera såväl specialidrottsförbunden som referenskommuner i både kvalitetssäkring och utveckling av Måttboken med avseende på aktualitet, innehåll och framtida serviceutbud.

SKR har ansvarat för Måttboken sedan mitten av 1970-talet i samarbete med idrottsrörelsen. Den gavs länge ut som bok och sedan början av 2010-talet i form av en CD-skiva.

Måttbokens delar

  • Allmän del
    Almänna delen tar upp sådant som är generellt för flera sporter, till exempel belysning och ljudmiljö.
  • Kapitelindelning per idrott
    För varje idrott anges de mått och krav som kan ställas på olika idrottsmiljöer. Det handlar om tävlingskrav för mer än 70 olika idrotter. Måtten på anläggningen ska utgå ifrån hur den ska användas och vilka funktioner den ska fylla.
  • Revideringshistorik
    Här dokumenteras dels förändringar i Måttboken på grund av ändrade tävlingsregler. Dels revideringar gjorda i syfte att underlätta användningen av Måttboken. En sådan har genomförts under 2020.