Om måttboken

Måttboken publiceras av Sveriges Kommuner och Regioner. Den innehåller sammanställning av de mått och krav som kan ställas på olika idrottsmiljöer. Det handlar om rekommendationer för mer än 70 olika idrotter.

Måttboken är tänkt att vara ett stöd för kommuner, arkitekter, konsulter och idrottsföreningar när nya idrottsmiljöer ska byggas eller då man ska renovera och bygga om gamla fastigheter.

Från och med december 2020 är Måttboken webbaserad. Övergången till det nya formatet innebär bättre möjligheter att involvera specialidrottsförbunden i både kvalitetssäkring och utveckling av Måttboken med avseende på aktualitet och innehåll.

Ny användare

Årskostnaden för 2021 är 1 350 kronor per år och ger dig och din organisation tillgång till Måttbokens samtliga delar.

Kommuner och kommunala bolag betalar endast 650 kronor per år. Fakturering sker i samband med nytecknande, därefter årligen i februari månad. 

Under januari 2021 så kan du inte en teckna ny licens för Måttboken då en ny användarhantering införs. Under tiden som arbetet pågår kan du använda Måttboken utan vara inloggad.

Ändrat format på måttboken

Nya webbaserad Måttboken lanseras lagom till jul. Under 2021 fortsätter arbetet med att uppdatera måttblad och se över det som rör belysning i den allmänna delen.

Denna webbaserade version av Måttboken ersätter samtliga tidigare publicerade utgåvor av Måttboken.

Övergången till det nya formatet innebär bättre möjligheter att involvera såväl specialidrottsförbunden som referenskommuner i både kvalitetssäkring och utveckling av Måttboken med avseende på aktualitet, innehåll och framtida serviceutbud.

SKR har ansvarat för Måttboken sedan mitten av 1970-talet i samarbete med idrottsrörelsen. Den gavs länge ut som bok och sedan början av 2010-talet i form av en CD-skiva.

Måttbokens delar

Allmän del

Almänna delen tar upp sådant som är generellt för flera sporter, till exempel belysning och ljudmiljö.

Kapitelindelning per idrott

För varje idrott anges de mått och krav som kan ställas på olika idrottsmiljöer. Det handlar om tävlingskrav för mer än 70 olika idrotter. Måtten på anläggningen ska utgå ifrån hur den ska användas och vilka funktioner den ska fylla.

Revideringshistorik

Här dokumenteras dels förändringar i Måttboken på grund av ändrade tävlingsregler. Dels revideringar gjorda i syfte att underlätta användningen av Måttboken. En sådan har genomförts under 2020.