Sidan publicerad: 20 januari 2020

Om måttboken

Måttboken ges ut av SKR. Den samlar mått och krav som ställs på olika idrottsmiljöer. Det handlar om tävlingskrav för mer än 70 olika idrotter. Måttboken ger stöd till kommuner, arkitekter, konsulter och idrottsföreningar när nya idrottsmiljöer ska byggas eller renoveras. 

Måttboken samlar tävlingskrav från över 70 olika idrotter. Det kan handla om både färg på linjer, storlek på planer eller bassängdjup.

Måttboken består av två delar

  1. En allmän del som beskriver mer generella krav som till exempel belysning, omklädningsrum och förråd
  2. Måttblad för respektive idrott, till exempel för gymnastik, bordtennis och fotboll.

Nytt format

Måttboken har tidigare getts ut som en tryckt bok och sedan början på 2010-talet i form av en CD-skriva. Från och med år 2015 finns Måttboken endast digitalt för att göra den mer tillgänglig och enklare att hitta i.

SKR har ansvarat för Måttboken i samarbete med idrottsrörelsen sedan mitten av 1970-talet.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!