Sidan publicerad: 20 januari 2020

Referensgrupp

Måttboken behöver revideras regelbundet. För att göra avvägningar mellan specialidrottsförbundens olika önskemål och för att utveckla Måttboken finns en referensgrupp med kommunföreträdare.

Ändringar granskas av experter

Uppdatering av Måttboken genomförs med hjälp av specialidrottsförbunden och även ett antal experter. Dessa granskar respektive del och anger önskade revideringar.

Revidering av innehållet görs när behov finns, till exempel vid regeländringar. Hänsyn tas till ändringarnas omfattning, kostnader och tidsaspekter för genomförande.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!