Sidan publicerad: 26 november 2015

Referensgrupp

Måttboken behöver revideras regelbundet. För att göra avvägningar mellan specialidrottsförbundens olika önskemål och för att utveckla Måttboken finns en referensgrupp med kommunföreträdare.

Deltagare i referensgruppen

Botkyrka

Roger Vintemar, verksamhetschef idrott och anläggning

Göteborg

Martin Malmros, chef uthyrning

Jönköping

Kenth Lundgren, utvecklingsingenjör

Skellefteå

Hans Pettersson, avdelningschef fritid

Stockholms stad

Hans Eriksson, projekt- och idrottsplanerare

Säffle

Inge Larsson, fritidschef

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Nils-Olof Zethrin, expert fritid och idrott

Ändringar granskas av experter

Uppdatering av Måttboken genomförs med hjälp av specialidrottsförbunden och även ett antal experter. Dessa granskar respektive del och anger önskade revideringar.

Revidering av innehållet görs när behov finns, till exempel vid regeländringar. Hänsyn tas till ändringarnas omfattning, kostnader och tidsaspekter för genomförande.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!