Sidan publicerad: 3 december 2015

Revidering av innehållet i Måttboken

Under 2015 har Måttbokens format och innehåll reviderats. Samtliga specialidrottsförbund har uppmanats att komma in med ändringar. Resultatet är att cirka 30 måttblad har reviderats.

Flera specialidrottsförbund har också meddelat att det inte har några ändringar och några har inte svarat.

Allmän del

Under 2016 kommer de olika avsnitten i Måttbokens allmänna del att revideras.

Måttbladen

För att det ska vara tydligt när förändringar har gjorts är alla måttblad märkta med ett revideringsdatum. Observera att måttbladen kommer att ersättas med nya successivt under en övergångsperiod. De gamla bladen gäller tills de nya publicerats.

Förslag på ändringar

Vi tar tacksamt emot information om felaktigheter eller förslag på ändringar. Skicka dina synpunkter via e-post till: mattboken@skl.se

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!